Υπηρεσίες

Το γραφείο μας παρέχει υψηλού επιπέδου λογιστικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αναλαμβάνει να σας κρατά ενήμερους για όλες τις αλλαγές που προκύπτουν στο φορολογικό και εργατικό τοπίο. Προτείνει αξιόπιστες λύσεις στις λογιστικές και φορολογικές σας υποθέσεις.

ΜΑΖΙ ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Μηχανογραφική τήρηση και ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
 • Έλεγχος και υποβολή Φ.Π.Α./Ενδοκοινοτικές/ Intrastat
 • Παρακρατούμενοι Φόροι – Ιδιωτικά Συμφωνητικά
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών (ΜΥΦ)
 • Σύνταξη ισολογισμού και χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.ΕΜ.Η.
 • Σύσταση-Ίδρυση εταιριών (Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.)
 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές Εργασιών
 • Διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών σε θέματα λογιστηρίου

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες σε Επιχειρήσεις/ Επιτηδευματίες

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ακινήτων (Ε9)
 • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.-ΕΝ.Φ.Ι.Α)
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Προετοιμασία και αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
 • Διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων – Οργάνωση Αρχείου

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες σε Ιδιώτες

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος (Ε1-Ε2)
 • Διεκπεραίωση υποχρεώσεων Κατοίκων Εξωτερικού – Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9), Εκκαθαριστικά-πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Σύνταξη και υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης – Πόθεν Έσχες
 • Αιτήσεις Επιδομάτων (Οικογενειακό Α21- Πετρέλαιο Θέρμανσης-Κοινωνικά)
 • Ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία
 • Δήλωση Ακατάσχετου Λογαριασμού
 • Εκτυπώσεις Τελών Κυκλοφορίας ,  e-Παράβολο
 • Υποβολή δήλωσης Μισθώσεων Ακινήτων
 • Έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας – Εργατικά

 • Μηχανογραφική τήρηση και υπολογισμός μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Διαχείριση προσλήψεων , αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
 • Διαχείριση συμβάσεων εργασίας προσωπικού πλήρης, μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Απογραφή επιχειρήσεων στον Ε.Φ.Κ.Α.
 • Διαχείριση συμβάσεων μη μισθωτών/ εργοδοτών
 • Υποβολή Α.Π.Δ. – Φ.Μ.Υ.
 • Ηλεκτρονική υποβολή καταστάσεων και εντύπων σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ι.Κ.Α. και Ο.Α.Ε.Δ.
 • Προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ.
 • Διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών σε θέματα μισθοδοσίας

Λοιπές υπηρεσίες

 • Μηχανογραφική υποστήριξη από ειδικούς συνεργάτες μας
 • Νομικές συμβουλές  από συνεργαζόμενους δικηγόρους , σε φορολογικά, αστικά και εργατικά θέματα
 • Κάλυψη τεχνικού ασφαλείας από συνεργάτη
 • Συνεργασία με ασφαλιστικούς συμβούλους
 • Διεκπεραίωση εργασιών σε δημόσιες υπηρεσίες