ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη λογιστηρίου. Σχεδιασμός ολοκληρωμένου πλάνου για την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησής σας.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αξιόπιστες λύσεις προς το συμφέρον σας σε φορολογικά και φοροτεχνικά ζητήματα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Μηχανογραφημένη παρακολούθηση μισθοδοσίας, έγκυρες συμβουλές για κάθε είδους εργατικό και ασφαλιστικό θέμα.

Οι συχνές αλλαγές στο οικονομικό και στο φορολογικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε μας οδήγησαν στη δημιουργία της ΚΝΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΕ, που από το 2014 προσφέρει ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για την κάλυψη όλων των αναγκών σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε λογιστική τήρηση και παρακολούθηση βιβλίων σε νομικά πρόσωπα (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε ) και ατομικές επιχειρήσεις όλων των δραστηριοτήτων (εμπορικές και παροχής υπηρεσιών ),αλλά και σε νομικά πρόσωπα και σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Παράλληλα αναλαμβάνουμε παρακολούθηση μισθοδοσίας, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και κάθε είδους εξωτερικές εργασίες.

Τα έμπειρα στελέχη που απαρτίζουν την ΚΝΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΕ είναι άρτια καταρτισμένα και εκπαιδεύονται συνεχώς ώστε να προσφέρουν εγγυημένες υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησή σας, σε ανταγωνιστικές τιμές, αναγνωρίζοντας τη σημερινή οικονομική κατάσταση.

Με ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΣΙΓΟΥΡΙΑ και ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  θεμελιώνουμε τη σχέση πελάτη λογιστή και στοχεύουμε στην έγκυρη και έγκαιρη εξυπηρέτηση σας. Είμαστε στη διάθεση σας  προκειμένου να σας παρουσιάσουμε τον τρόπο δουλειάς μας και να συζητήσουμε από κοντά, στο γραφείο μας ή στον χώρο σας.

ΜΑΖΙ ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Φορολογικά νέα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ